Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Intézmények, szervek képes leírás - Behajtó.tlap.hu
részletek »

Intézmények, szervek - Behajtó.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: behajtas.tlap.hu » Intézmények, szervek
Keresés
Találatok száma - 10 db
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa

Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa

A büntetésüket letöltő elítéltek visszailleszkedésének elősegítése aktív magatartást, és ráfordításokat is követel mind az államtól, mind a társadalomtól. Az állam nem hagyatkozhat ebben kizárólag a civil szervezetek önkéntes tevékenységére. Szabó Máté ombudsman büntetés-végrehajtást vizsgáló projektjének részeként a volt elítéltek pártfogó felügyeletének, utógondozásának, illetve foglalkoztatásának fontosságára hívta fel az érintett állami szervek figyelmét.

Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma

Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma

A Budapesti Ügyvédi Kamara égisze alatti, nem önálló jogi személyiségű szervezetként működő Mediációs Kollégium egy olyan non-profit, szakmai-konzultációs és érdekvédelmi szervezet, amely arra törekszik, hogy aktívan járuljon hozzá a mediáció, mint alternatív, permegelőző jogvitarendezési eljárás mind szélesebb körben történő megismertetéséhez, népszerűsítéséhez és elterjedéséhez, s hogy a BÜK-tag ügyvéd-mediátoroknak, mint magasan kvalifikált jogi-szakmai közösségnek közismertséget és társadalmi megbecsülést vívjon ki. Ennek érdekében részt veszünk a leendő mediátorok professzionális képzésének szervezésében, elsősorban a nemzetközi - döntően brit, EU-s és USA-beli - tapasztalatok alapul vételével, szakmai tréningeket, konferenciákat szervezünk, s igyekszünk megismertetni a mediációt mind az üzleti élet szereplőivel, mind pedig a közvéleménnyel.

Budapesti Ügyvédi Kamara

Budapesti Ügyvédi Kamara

Kollégáink jelentős része még ma is egyedül, vagy néhány személyes társas irodában dolgozik, de az utóbbi időben nő a 20-30 vagy ennél is több tagot illetve együttműködő ügyvédet számláló, elsősorban az üzleti élet igényeit kiszolgáló, nagyobb irodákban dolgozó kollégák száma is. Emellett számos neves, európai és USA-beli ügyvédi cég van jelen szabályozott körülmények között, magyar ügyvédekkel együttműködve a magyar jogi szolgáltatási piacon. Tagjaink mintegy fele hölgy, akik sajátos érdekeik megjelenítésére nemrégiben országos egyesületet is alakítottak. Az utóbbi másfél évtizedben jelentősen átalakult a pesti ügyvédség szerkezete. Létszámunk majd' megtízszereződött, s a hivatás gyakorlásának feltételei is radikálisan megváltoztak. Mind több az ügyvédi szakvizsgán túl, akár több posztgraduális végzettséggel is rendelkező, nyelveket is jól beszélő ügyvéd. Irodáinkban gyorsan teret nyert a modern technológia, egyre többen járatosak már az elektronikus, ún. e-eljárásokban is. Hivatásunk együtt változik a világgal, amely körülvesz bennünket.

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesület

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesület

FOE - Felszámolók és Végelszámolók Országos Egyesületének hivatalos honlapja. Az elmúlt időszakban a közvetlen visszajelzések és a statisztikai mérések szerint erőteljesen növekedett a foe.hu internetes honlapunk látogatottsága. Ez vonatkozik a szakterületi, jogalkotási, szakértői információkra, a FOE szervezeti, szakmai, módszertani tájékoztatókra, közérdekű közleményekre, továbbá a felszámolási vagyonértékesítési hirdetményekre történő növekvő számú keresésekre egyaránt. A végelszámolási eljárásoknál a 2006. évi V. törvény 104. § (1)-ében előírtak szerint a cég vagyoni eszközeit nyilvános pályázat illetve árverések útján kell értékesíteni, az ezekre vonatkozó hirdetményeket nyilvánosságra kell hozni, meg kell jelentetni. A törvény ez esetben kizárólagosan és feltétlenül nem írja elő kötelezően a Cégközlönyben való megjelentetést. A végelszámolási vagyonértékesítési hirdetményeket a Cégközlönyben az üzleti hirdetések közzétételi tarifáival teszik közzé, oldalanként 313.944 Ft-os bruttó megjelentetési díjtarifák mellett.

Fővárosi Bíróság

Fővárosi Bíróság

Itt többek között: a Fővárosi Törvényszék legfrissebb híreit, a sajtó részére készített tárgyalási jegyzéket havi bontásban, sajtóközleményeket, a szakmai háttéranyagokat olvashatják valamint folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Európai Bíróság és a Strasbourgi Bíróság ítéleteiről is. Az újságírók természetesen továbbra is felvehetik a kapcsolatot e-mailben az Osztály munkatársaival és kérhetik, hogy a sajtóközleményeket, valamint a tárgyalási jegyzékhez kapcsolódó egyéb eseti információkat közvetlenül is megkaphassák. Újdonság, hogy a Fővárosi Törvényszék fotóarchívumából a cikkek illusztrálásához képeket kérhetnek Osztályunktól. Ezek a felvételek azzal a feltétellel használhatóak fel, hogy szerepel mellettük a forrásmegjelölése:'Fotó:Fővárosi Törvényszék'. Reményeink szerint egyre többen 'látogatják' majd ezeket az oldalakat azok is, akik egyszerűen csak érdeklődnek a Fővárosi Törvényszék szakmai munkája iránt.

Legfelsőbb Bíróság

Legfelsőbb Bíróság

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Honlapja. A Kúriának az érvénytelenség jogkövetkezményeiről szóló 1/2010. (VI.28.) PK vélemény, valamint az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI.28.) PK vélemény tükrében kellett állást foglalni abban a kérdésben, hogy az öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását követően az érvénytelenség jogkövetkezményeként alkalmazható-e az eredeti állapot visszaállítása avagy a szerződés határozathozatalig hatályossá nyilvánítása mellett kell a tartozatlanul maradt szolgáltatást elszámolni.

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Magyar Országos Közjegyzői Kamara A közjegyzői kar az ország egész területén biztonságosabb alternatívát kínál magán és vállalati ügyfeleinek, teljes körű jogi szolgáltatást nyújtva a közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozatokkal és jogügyletekkel kapcsolatban. Tevékenységét jogszabályban megállapított díjszabás alapján, függetlenül, pártatlanul és jogszerűen végzi.

Magyar Ügyvédi Kamara

Magyar Ügyvédi Kamara

Az ügyvédi hivatás az alkotmányos jogbiztonság érdekében elismert független szellemi szabad foglalkozás, amely a szervezett közhatalommal szemben a jogvédő, jogi képviseleti tevékenység ellátásával jogvédelmet, ellensúlyt biztosít. Az ügyvédi hivatás képviselőinek, az általuk ellátott alkotmányos feladatoknak nyújt intézményes tekintélyt és védelmet az ügyvédség köztestülete. Ugyanakkor az ügyvédség közvetett értelemben az igazságszolgáltatás alkotmányos intézménye, amely e minőségében alkotmányos védelemben részesül. E honlap célja, hogy megismertessük az ügyvédi hivatás alapkérdéseit, az ügyvédség, illetve az ügyvédség függetlenségét biztosító szervezet - az ügyvédi kamarák - tevékenységét, illetve olyan információkat tegyünk közzé, amelyekkel megkönnyíthetjük kollégáink munkáját, és a jogkeresők véleményformálását az ügyvédi tevékenységről.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adó és pénzügyekkel foglalkozó szervezet. Megjelenés csak időpont foglalással, és bejelentkezéssel. Segítség nyújtása tartozással kapcsolatban, és adósság ütemezéssel. Csak be kell jelentkezni tartozás és adósság esetén és hatékony ütemezési segítséget nyújtanak. A NAV nem ellenség, adózni mindig kellett, ha elmaradás van, inkább csak őszintén álljunk ki.

Hirdetés
Országos Mediációs Egyesület

Országos Mediációs Egyesület

A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos területén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, technikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a közvetítői eljárás kifejezést használja a mediáció megfelelőjeként. Mi a lényege a mediáció technikájának? A feleket olyan felkészült, képzett szakember segíti a vitájuk feloldásában, aki a viták alternatív - érdekeken alapuló - megoldásához ért. Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés - melynek egyik formája a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás, stb. mellett - mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudom

Tuti menü